Wie zijn wij?

Het bestuur

Voorzitter

Mevrouw Demeyer Christa

Kortrijkseweg 132

8791 Beveren-Leie

tel. & fax: 056 70 00 11

GSM: 0495 80 82 61

e-mail: christademeyer@msn.com

Ondervoorzitter

De heer Gino Parmentier

Peperstraat 83

8501 Heule

tel.: 056 35 91 91


e-mail: parmentiergino@msn.com

Penningmeester

Mevrouw Marinka Dejaeghere

Lommergoed 56

8560 Gullegem

tel. 056 42 60 36

GSM: 0473 31 27 27

e-mail: marinka.dejaeghere@skynet.be

Secretaris

Mevrouw Karien Callewaert

Vlamingenstraat 43

8530 Harelbeke

GSM: 0477 29 35 45

e-mail: thuisverpleging.k.callewaert@gmail.com

Bestuursleden

De heer Guy Duboccage

Hellestraat 14

8560 Wevelgem

tel.: 056 40 23 07

fax: 056 42 40 88

e-mail: guy.duboccage@telenet.be

Mevrouw Suzy Decraene

't Jammelstraat 36

9790 Wortegem

tel.: 056 68 76 75

GSM: 0475 73 13 32

Peggy Boen

Meerlaanstraat 29

8560 Moorsele

GSM: 0475 87 13 19

 

e-mail: peggy.boen@skynet.be

 

Doelstelling

 1. VORMEN VAN EEN VERENIGING

 

Als VZW werd de vereniging opgericht in 1987 om binnen het grondgebied van Zuid- West-Vlaanderen alle zelfstandig verpleegkundigen samen te brengen en om hun belangen te verdedigen. Daarnaast willen wij ons meer en beter profileren naar de medische en paramedische wereld toe, alsook naar alle andere actoren in de thuiszorg.
Enerzijds organiseert en stimuleert de vereniging de onderlinge samenwerking van alle zelfstandig verpleegkundigen.
Anderzijds kan zij alle activiteiten en projecten realiseren die nodig, hetzij nuttig blijken ter bevordering van het maatschappelijk doel.

 

Enkele activiteiten

  • tweemaandelijkse bijeenkomsten: bijscholingen die gemiddeld door een 45 leden worden bijgewoond;

  • maandelijkse bijeenkomsten door het bestuur: voorbereidend en uitvoerend werk betreffende bijscholingen, lokale en regionale initiatieven i.v.m. thiuszorg;

  • organiseren van de wachtdienst: verschijnt elke week in de Streekkrant, Het Laatste Nieuws, Het Volk, Echo, e.a. Deze lijst wordt ook aan ieder lid toegestuurd;

  • Groene Boekje: hierin worden alle aangesloten leden opgenomen in alfabetische volgorde volgens werkgebieden;

  • persconferentie: om de vijf jaar, om de doelstellingen te evalueren.

Daar waar vroeger de meeste zelfstandig verpleegkundigen solo werkten, zien we in de loop der jaren meer groepspraktijken ontstaan, onder welke vorm dan ook. Dit leidt tot een betere continuïteit en maakt overleg mogelijk.

 

2. BIJSCHOLING EN PERMANENTE VORMING

 

Wij zijn allen eerstelijnsverzorgers waarbij ons professionalisme soms zwaar op de proef wordt gesteld. Om onze kennis en vakbekwaamheid te optimaliseren is bijscholing en permanente vorming absoluut noodzakelijk om aan de toenemende complexiteit van onze taken te kunnen voldoen, met als doel onze patiënt zo goed mogelijk te verzorgen.

  • medische, verpleegkundige en sociale aspecten: evolutie van de wondzorg, diabetes, enterale en parenterale voeding, incontinentie, multiple sclerose, A.L.S., palliatieve zorg, enz.

  • administratieve aspecten: nomenclatuur, eisen RIZIV, boekhouding
    Ook is dit een gezellig samenzijn onder collega's waarbij ook specifieke problemen tussen patiënt en verpleegkundige, tussen verpleegkundigen onderling of met de concurrentie, problemen met verzorging worden besproken en mogelijks opgelost.

 

3. SAMENWERKING

 

Rond het ziekenbed.


Om de organisatie van complexe situaties in de thuiszorg mogelijk te maken is overleg en afstemming tussen de verschillende zorgverleners noodzakelijk. Het opmaken van een zorgenplan en het aanstellen van een zorgbemiddelaar zijn aan te bevelen. De zelfstandig verpleegkundige kan hierbij een belangrijke rol spelen.


Lokale en regionale samenwerking.


Om meer structurele en algemene problemen aan te pakken betreffende de thuiszorg is overleg op lokaal en regionaal niveau nodig om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te waarborgen en te bewaken.
Dit overleg gebeurt in de L.S.T.'s en in het alles overkoepende s.I.T. Zuid-West-Vlaanderen. Binnen die organisaties is telkens een zelfstandig verpleegkundige actief om de belangen van onze groep te behartigen en onze stem te laten horen. Naast deze samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg zijn bepaalde leden onder ons ook lid van andere verenigingen zoals Medihulp Kortrijk, LOGO's e.a.

 

Realisatie & ontwerp: Software Applications