Overzicht geplande activiteiten

VBZV on tour 18-05-2017
VBZV doet weer zijn ronde over Vlaanderen met volgende hot-items: •BTW-verhaal •Stand van zaken ivm Negatieve druktherapie en wondzorg •Nieuwe getuigschriften, wat met de oude? •Evolutie van de palliatieve zorg •Verzorgingsadres extra op katz. •Inlezen e-ID •Safe the date: symposium VBZV 2017 •MRA •Eerstelijnsgezondheidsconferentie, kleine beschouwing. VBZV voorziet 2.30u nomenclatuur voor de bijscholingspremieaanvraag; In de lokalen van het SEL Kortrijk, Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk. Inschrijven kan tot 16 mei 2017. Broodjes worden voorzien. TOT DAN!

Nieuwjaarsreceptie 18-01-2018
Reminder Naar jaarlijkse gewoonte zetten we het nieuwe jaar in met wat bubbels en een hapje. Graag nodigen we jullie allen uit op de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 18 januari 2018 om 20u30 in de lokalen van het SEL, Spinnerijstraat 107 te 8500 Kortrijk. De nieuwjaarsreceptie wordt vooraf gegaan door de algemene vergadering met de betrokken leden om 19u45. Er wordt een kort jaarverslag van onze werking meegedeeld rond 21u.

Ondersteuning van je verpleegpraktijk 05-04-2018
Ondersteuning en administratie door Care-one Deze bijscholing gaar door in de lokalen van het SEL, Spinnerijstraat 107, Kortrijk Broodjes worden voorzien Inschrijven kan tem 2 april

Realisatie & ontwerp: Software Applications